wersja mobilna       dodaj do ulubionych
Wersja polska Wersja niemiecka
e-KOLOT kolot Kluczborsko-Oleska Lokalna Organizacja Turystyczna
Szukaj usług
Kontakt
Adres:
Kluczborsko-Oleska Lokalna Organizacja Turystyczna
ul. Katowicka 1
46-200 Kluczbork
Tel.: 77 418 52 18 wew. 154 E-mail: kolot@e-kolot.pl Skype: orgkolot YouTube: ekolotpl WWW: www.kolot.e-kolot.pl
Pogoda na dziś
Pogoda na dziś
Kluczborsko-Oleska Lokalna Organizacja Turystyczna

Kluczborsko-Oleska Lokalna Organizacja Turystyczna jest stowarzyszeniem działającym od 2002 r. w powiatach kluczborskim i oleskim. Jej głównym celem jest wspomaganie i kreowanie rozwoju turystyki, promocja walorów turystyczno-kulturowych dwóch powiatów: kluczborskiego i oleskiego, w  tym także ich gmin. Posiada status organizacji pożytku publicznego. Oprócz samorządów powiatów i gmin w swoich szeregach zrzesza: biura obsługi turystycznej, biura podróży, hotele, restauracje, gospodarstwa eko- i agroturystyczne, szkoły, związki oraz osoby fizyczne. Aktualnie liczy ponad 80 członków.

KOLOT w swoich działaniach szczególnie koncentruje się na rozwoju produktu turystycznego i w ten sposób wspieraniu obszarów wiejskich. Turystyka wiejska stanowi na tych terenach istotną szansę ożywienia gospodarczego, dodatkowego zatrudnienia i zarobku dla wielu mieszkańców wsi. Od roku 2000 stowarzyszenie co roku organizuje Turystyczne Seminaria Naukowo-Szkoleniowe, z których pięć było poświęcone właśnie tej tematyce.

Organizacja promuje region poprzez uczestnictwo w targach turystycznych i wydawanie materiałów promocyjnych. Do tej pory ma na swoim koncie kilkanaście wydawnictw promocyjnych.
 

KOLOT stara się aktywnie pozyskiwać fundusze zewnętrzne na realizację swoich projektów. W 2006 roku w ramach Pilotażowego Programu Lider+ zrealizował projekt, którego efektem było powstanie Sektorowej Strategii Rozwoju Turystyki na Obszarach Wiejskich w gminach: Kluczbork, Byczyna, Wołczyn i Lasowice Wielkie. W 2007 roku zrealizowano projekt, którego celem było zbadanie ruchu turystycznego w powiatach: kluczborskim i oleskim. Zadanie dotowane było przez Samorząd Województwa Opolskiego.
W 2008 roku stowarzyszenie zrealizowało zadanie publiczne pn. „Promocja turystycznego wizerunku wsi opolskiej” w ramach otwartego konkursu ofert ogłoszonego do realizacji przez Zarząd Województwa Opolskiego.

Stowarzyszenie angażuje sie także w inne przedsięwzięcia. Było m.in. partnerem w województwie opolskim projektu szkoleniowodoradczego dla branży turystycznej „Turystyka Wspólna Sprawa”. Ostatnim sukcesem Kluczborsko-Oleskiej Lokalnej Organizacji Turystycznej jest utworzenie w 2008 roku pierwszego w kraju klastra turystycznego „Kraina miodu i mleka”. Funkcjonuje on w ramach Stowarzyszenia.